Profetie 1

– Explică-mi mai adânc, a spus Epifanie, care este ipostasul veacurilor.

– Este nesfârşita lor prelungire,

adică neîntrerupta succesiune a timpurilor

şi nemărginirea anilor.

Esenţa lor este un duh foarte frumos şi minunat,

care se fixează pe toată întinderea sa în şapte semne (puncte)

(adică se împarte în opt perioade de timp).

De la veacuri au luat minte oamenii şi îngerii.

Şi veacurilor le-a dat Domnul pornirea pentru călătoria neîntreruptă,

în timp ce nouă şi îngerilor ne-a dăruit viaţa.

Astfel, prin călătoria lor neîntreruptă,

veacurile ne îndeamnă să umblăm şi noi în acelaşi chip.

Această călătorie a lor are început, sfârşit însă niciodată.

A luat şi Adam de la început acest drum al veacurilor,

dar până astăzi nu a putut depăşi veacul al şaptelea.

Nu a putut din pricina noastră, deoarece, ca urmaşi ai săi cu acelaşi sânge,

suntem la fel cu acela şi călătoria noastră este comună.

Până astăzi adică nu s-au împlinit cele şapte veacuri ale acestei lumi,

pe care noi le măsurăm cu anii.

Când se vor împlini, Cel Prea Înalt va ridica un vânt înfricoşător în toată lumea.

Atunci se vor împreuna oasele oamenilor şi se vor lipi în chip armonios unul cu altul.

Peste ele se vor întinde nervii şi după aceea cărnurile;

şi fiecare suflet, care a fost dezlegat de trupul său cel stricăcios,

îl va primi nestricăcios.

Atunci va trâmbiţa un înger cu o trâmbiţă înfricoşătoare şi se va cutremura lumea.

Mormintele se vor deschide, morţii vor învia întru clipeala ochiului

şi va coborî Judecătorul,

Care va răsplăti fiecăruia potrivit cu faptele sale.

Atunci va începe veacul al optulea, precum zice Solomon:

„Fă parte la şapte şi la opt” (Ecclesiasticul 11, 2).

Acest veac nu va avea sfârşit.

Pe cei drepţi îi va aduce în veselia cea nespusă şi în odihna cea veşnică,

în timp ce pe cei păcătoşi, în pedeapsa cea nesfârşită.

După învierea morţilor, oamenii vor deveni nestricăcioşi şi nemuritori,

raiul – veşnic, iadul – nesfârşit

şi veacul acela, netrecut.

Sfântul Andrei cel nebun pentru Hristos, Asociaţia Schitul

Lacu, Sfântul Munte Athos, Editura Evanghelismos, 2002

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: